Taller Escola d'Arts Sumptuāries. Fundaciķ TEAS

Taller Escola d'Arts Sumptuāries. Fundaciķ TEAS

Serveis

Atenció diürna

Les persones amb discapacitat intel·lectual adultes que no poden accedir al sistema laboral, s’orienten cap a serveis d’atenció diürna com el centre ocupacional de Fundació TEAS, on s’ofereix acompanyament i suport a les capacitats, activitats, programes d’inclusió social i comunitària, i intervenció en les diferents àrees d’habilitats adaptatives.

El servei ocupacional de la Fundació TEAS ofereix sport a la persona a través de programes i activitats que potencien i consoliden el seu vincle, promovent el rol proactiu en la societat per tal de reforçar la inclusió social.

TEAS és un servei per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, tenim com a finalitat desenvolupar i mantenir les capacitats de cada persona, potenciant la màxima autonomia personal i social a través de la inclusió.

El nostre centre ofereix dos serveis diferenciats per tal d’adequar les activitats i les intensitats de suports a les necessitats de cada persona.

Servei de teràpia ocupacional (STO)

Oferim un pla d’activitats on contemplem:

  • L’ajustament personal, consistent en el conjunt d’activitats destinades a millorar la relació amb l’entorn i a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, social i habilitats socials.
  • Ocupació terapèutica artística amb un fil conductor clau per la nostra missió, la inclusió social a través de l’art i les seves vessants.

Servei ocupacional d’inserció (SOI)

  • L’ajustament personal consistent en el conjunt d’activitats destinades a millorar la relació amb l’entorn i a l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, social i habilitats socials.
  • Activitats pre-laborals destinades a afavorir l’adquisició d’hàbits, manteniment, coneixements i aprenentatges laborals relatius a oficis artístics amb l’objectiu d’una inserció en el món laboral.

Les  àrees d’intervenció d’ajustament personal i social de la Fundació TEAS són: el coneixement personal i la capacitat de decisió, la socialització i les relacions interpersonals, la comunicació i afectivitat, la memòria , atenció i altres habilitats cognitives, la higiene, cura pròpia i manteniment de salut, l’autonomia i motricitat.

Pel que fa la vessant ocupacional a TEAS intervenim en: el manteniment i millora de les habilitats artístiques i artesanals, actituds i habilitats laborals, el manteniment i millora d’habilitats acadèmic-funcionals, d’aprenentatge, habilitats cognitives i lecto-escriptores.

Els nostres colˇlaboradors

Gobierno de Espaņa. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ajuntament de Barcelona
Fundaciķ Elsa Peretti Foundation
Dincat
Metāfora
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Fundaciķ La Caixa
Carregant...
x
X