Taller Escola d'Arts Sumptuŕries. Fundació TEAS

Taller Escola d'Arts Sumptuŕries. Fundació TEAS

Transparčncia

Transparència, participació, responsabilitat social de la Fundació TEAS

A la Fundació TEAS, com a organització d’utilitat pública, estem compromesos amb la participació de les persones sent aquesta un instrument per a la consecució dels objectius.

Facilitem i estimulem la participació de totes les persones en el govern d’allò que les afecta, fent possible que puguin expressar-se per sí mateixes les seves propostes i necessitats.

El govern del patronat de la Fundació TEAS informa dels objectius, estratègies, estructura organitzativa, auditories, patrimoni, convenis de col·laboració i qualsevol altra informació als membres dels diferents agents que formen part, contribuint a la transparència de la pròpia organització tal i com ens indica la llei vigent.

Responsabilitat social corporativa. A la Fundació TEAS som sensibles a les qüestions socials, és per això que vetllem pels drets socials dels professionals amb la finalitat d’aconseguir una societat més justa a través de les relacions i contactes amb altres entitats i empreses compromeses socialment.

Normativa aplicable

La Fundació TEAS es regeix per diversitat de normatives i lleis:

Estatuts i Memòries

Els nostres col·laboradors

Fundació Elsa Peretti Foundation
Apsocecat
Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació
Asocide-cat
Gobierno de Espańa. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Fundación ONCE
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Carregant...
x
X